Авторски тестове в географ.бг

91. История на планинарството в България

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-istoriya-na-planinarstvoto-v-blgariya

90.Планетата Земя

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-planetata-zemya

89. Цветарска промишленост по света

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-cvetarska-promishlenost-po-sveta

88. Развитие на географската наука в България

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-razvitie-na-geografskata-nauka-v-blgariya

87. Географски информационни системи

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-geografski-informacionni-sistemi

86. Българи на високите върхове по света

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-blgari-na-visokite-vrhove-po-sveta

85. Модели на националното стопанство

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-modeli-na-nacionalnoto-stopanstvo

84. Икономически райони в България

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-ikonomicheski-rayoni-v-blgariya

83. Армения

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-armeniya

82. Конфликти на етнорелигиозна основа

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-konflikti-na-etnoreligiozna-osnova

81. Демографска политика

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-demografska-politika

80. Електроцентрали в света

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-elektrocentrali-v-sveta

79. Съвременни селища в света

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-svremenni-selishcha-v-sveta

78. Социално – демографски процеси

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-socialno-demografski-procesi

77. Развитие на урбанизацията в света

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-razvitie-na-urbanizaciyata-v-sveta

76. География на исляма (втора част)

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-geografiya-na-islyama-vtora-chast

75. Електорална география

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-elektoralna-geografiya

74. Заводи в България

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-zavodi-v-blgariya

73. Железопътен транспорт (втора част)

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-zhelezopten-transport-v-blgariya-vtora-chast

72. Религиите по света (втора  част) 

 https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-relegii-po-sveta-vtora-chast

 1. Защитени територии в света

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-zashchiteni-teritorii-v-sveta

 1. Природни ресурси

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-prirodni-resursi

 1. Езикови семейства и езикови групи в света

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-ezikovi-semeystva-i-ezikovi-grupi-v-sveta

 1. Галапагоски острови

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-galapagoski-ostrovi

 1. Стопанство на България

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-stopanstvo-na-blgariya

 1. Земеделие в България

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-zemedelie-v-blgariya

 1. Енергетика в България (част 2)

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-energetika-v-blgariya-chast-2

 1. Села в България (част 4)

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-sela-v-blgariya-chast-iv

 1. Подземни води в България

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-podzemni-vodi-v-blgariya

 1. Население и демографски процеси в България (част3)

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-naselenie-i-demografski-procesi-v-blgariya-chast-3

 1. Градове в България

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-gradove-v-blgariya

 1. В света на географските понятия

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-v-sveta-na-geografskite-ponyatiya

 1. Язовирите в България (част 2)

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-yazovirite-v-blgariya-chast-2

 1. Защитени територии в България (част 2)

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-zashchiteni-teritorii-v-blgariya-chast-2

 1. Езера в България (част 2)

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-ezera-v-blgariya-chast-2

 1. Гори в България

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-gori-v-blgariya

 1. Реки в България

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-reki-v-blgariya

 1. Население и демографски процеси в България (част 2)

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-naselenie-i-demografski-procesi-v-blgariya-chast-2

 1. Население и демографски процеси в България (част 1)

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-naselenie-i-demografski-procesi-v-blgariya-chast-1

 1. Съкровищата на България

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-skrovishchata-na-blgariya

 1. Климатични рекорди (част 2)

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-klimatichni-rekordi-v-blgariya-chast-2

 1. Климатични рекорди в България (част 1)

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-klimatichni-rekordi-v-blgariya-chast-1

 1. Полезни изкопаеми в България

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-polezni-izkopaemi-v-blgariya

 1. Географско положение и граници на България

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-geografsko-polozhenie-i-granici-na-blgariya

 1. Котловини в България

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-kotlovini-v-blgariya

 1. Държави в Европа

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-drzhavi-v-evropa

 1. Атмосфера (част 2)

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-atmosfera-chast-2

 1. Атмосферни слоеве

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-atmosferni-sloeve

 1. Земеделски култури

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-zemedelski-kulturi

 1. Минерални ресурси

https://geograf.bg/bg/quiz/

mineralni-resursi

 1. Животновъдството по света

https://geograf.bg/bg/quiz/

zhivotnovdstvo-po-sveta

 1. Европейски съюз

https://geograf.bg/bg/quiz/

evropeyski-syuz-0

 1. Любопитни факти за държавите

https://geograf.bg/bg/quiz/

lyubopitni-fakti-za-drzhavite

 1. Видове облаци

https://geograf.bg/bg/quiz/vidove-oblaci

 1. Леденият континент

https://geograf.bg/bg/quiz/

ledeniyat-kontinent

 1. Рила планина 3

https://geograf.bg/bg/quiz/rila-planina-3

 1. Политическа география

https://geograf.bg/bg/quiz/

politicheska-geografiya

 1. В света на географските имена

https://geograf.bg/bg/quiz/v-sveta-na-geografskite-imena

 1. Ориентиране

https://geograf.bg/bg/quiz/

orientirane

 1. Планети в слънчевата система

https://geograf.bg/bg/quiz/planeti-v-slnchevata-sistema

 1. Географска карта

https://geograf.bg/bg/quiz/

geografska-karta

 1. Представите за Земята

https://geograf.bg/bg/quiz/

predstavite-za-zemyata

 1. Антарктида

https://geograf.bg/bg/quiz/

antarktida

 1. Химическа промишленост в България

https://geograf.bg/bg/quiz/

himicheska-promishlenost-v-blgariya

 1. Религии по света

https://geograf.bg/bg/quiz/religii-po-sveta

 1. Сан Стефано

https://geograf.bg/bg/quiz/san-stefano

 1. Социалистически имена на български градове

https://geograf.bg/bg/quiz/

socialisticheski-imena-na-blgarski-gradove

 1. НАТО

https://geograf.bg/bg/quiz/nato

 1. Селскостопански животни

https://geograf.bg/bg/quiz/

selskostopanski-zhivotni

 1. Многогодишни земеделски култури

https://geograf.bg/bg/quiz/

mnogogodishni-zemedelski-kulturi

 1. Реки и областни градове в България

https://geograf.bg/bg/quiz/reki-i-oblastni-gradove-v-blgariya

 1. Реки и столици в Европа

https://geograf.bg/bg/quiz/

reki-i-stolici-v-evropa

 1. Странджа 2

https://geograf.bg/bg/quiz/

strandzha-2

 1. Расови типове

https://geograf.bg/bg/quiz/rasovi-tipove

 1. Атон – монашеската република

https://geograf.bg/bg/quiz/aton-monasheskata-republika

 1. Води на Земята

https://geograf.bg/bg/quiz/vodi-na-zemyata

 1. Чернобил

https://geograf.bg/bg/quiz/

chernobil

 1. Атмосфера

https://geograf.bg/bg/quiz/

atmosfera

 1. Музеите на България 2

https://geograf.bg/bg/quiz/

muzeite-na-blgariya-2

 1. Градове в Русия

https://geograf.bg/bg/quiz/

gradove-v-rusiya

 1. Куба – Принцесата на Карибите

https://geograf.bg/bg/quiz/kuba-princesata-na-karibite

 1. Прозвища на градове в България

https://geograf.bg/bg/quiz/

prozvishcha-na-gradove-v-blgariya

 1. Ориентиране по местни признаци

https://geograf.bg/bg/quiz/

orientirane-po-mestni-priznaci

 1. Израел

https://geograf.bg/bg/quiz/izrael

 1. Религиозни храмове из България

https://geograf.bg/bg/quiz/

religiozni-hramove-iz-blgariya

 1. 10 въпроса за Казанлък

https://geograf.bg/bg/quiz/10-vprosa-za-kazanlk

 1. Забележителните мостове на България

https://geograf.bg/bg/quiz/

zabelezhitelnite-mostove-na-blgariya

 1. Тест за Европа

https://geograf.bg/bg/quiz/test-za-evropa

 1. Селища в България

https://geograf.bg/bg/quiz/

selishcha-v-blgariya

 1. Освобождението на България

https://geograf.bg/bg/quiz/

osvobozhdenieto-na-blgariya

 1. Асеновград

https://geograf.bg/bg/quiz/

asenovgrad

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Нямате артикули в количката.