Авторски тестове в географ.бг
(145)


География на България

 

Развитие на географската наука в България

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-razvitie-na-geografskata-nauka-v-blgariya

 

Географско положение и граници на България

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-geografsko-polozhenie-i-granici-na-blgariya

 

Промени в териториалния обхват на България

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-promeni-v-teritorialniya-obhvat-na-blgariya

 

Освобождението на България

https://geograf.bg/bg/quiz/

osvobozhdenieto-na-blgariya

 

Сан Стефано

https://geograf.bg/bg/quiz/san-stefano

 

Съкровищата на България

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-skrovishchata-na-blgariya

 

Българи на високите върхове по света

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-blgari-na-visokite-vrhove-po-sveta

 

История на планинарството в България

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-istoriya-na-planinarstvoto-v-blgariya

„Бялата България“

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-byalata-blgariya

 

Религиозни храмове из България

https://geograf.bg/bg/quiz/

religiozni-hramove-iz-blgariya

 

Музеите на България (част 2)

https://geograf.bg/bg/quiz/

muzeite-na-blgariya-2

 

Рила планина  (част 3)

https://geograf.bg/bg/quiz/rila-planina-3

 

Странджа (част 2)

https://geograf.bg/bg/quiz/

strandzha-2

 

Котловини в България

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-kotlovini-v-blgariya

 

Полезни изкопаеми в България

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-polezni-izkopaemi-v-blgariya

 

Въглища в България

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-vglishcha-v-blgariya

 

Климатични рекорди в България (част 1)

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-klimatichni-rekordi-v-blgariya-chast-1

 

Климатични рекорди (част 2)

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-klimatichni-rekordi-v-blgariya-chast-2

 

Реки в България

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-reki-v-blgariya

 

Реки и областни градове в България

https://geograf.bg/bg/quiz/reki-i-oblastni-gradove-v-blgariya

 

Забележителните мостове на България

https://geograf.bg/bg/quiz/

zabelezhitelnite-mostove-na-blgariya

 

Езера в България (част 2)

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-ezera-v-blgariya-chast-2

 

Подземни води в България

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-podzemni-vodi-v-blgariya

 

Балнеолечение в България

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-balneolechenie-v-blgariya

 

Язовирите в България (част 2)

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-yazovirite-v-blgariya-chast-2

 

Гъбите в България

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-gbite-v-blgariya

 

Флора на България

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-flora-na-blgariya

 

Гори в България

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-gori-v-blgariya

 

Защитени територии в България (част 2)

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-zashchiteni-teritorii-v-blgariya-chast-2

 

Преброяване 2021 (част 1)

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-prebroyavane-2021-chast-1

 

Преброяване 2021 (част 2)

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-prebroyavane-2021-chast-2

 

Население и демографски процеси в България (част 1)

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-naselenie-i-demografski-procesi-v-blgariya-chast-1

 

Население и демографски процеси в България (част 2)

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-naselenie-i-demografski-procesi-v-blgariya-chast-2

 

Население и демографски процеси в България (част 3)

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-naselenie-i-demografski-procesi-v-blgariya-chast-3

 

Селища в България

https://geograf.bg/bg/quiz/

selishcha-v-blgariya

 

Градове в България

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-gradove-v-blgariya

 

Прозвища на градове в България

https://geograf.bg/bg/quiz/

prozvishcha-na-gradove-v-blgariya

 

Социалистически имена на български градове

https://geograf.bg/bg/quiz/

socialisticheski-imena-na-blgarski-gradove

 

Асеновград

https://geograf.bg/bg/quiz/

asenovgrad

 

10 въпроса за Казанлък

https://geograf.bg/bg/quiz/10-vprosa-za-kazanlk

 

Села в България (част 4)

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-sela-v-blgariya-chast-iv

 

Стопанство на България

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-stopanstvo-na-blgariya

 

Земеделие в България

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-zemedelie-v-blgariya

 

Многогодишни земеделски култури

https://geograf.bg/bg/quiz/

mnogogodishni-zemedelski-kulturi

 

Селскостопански животни

https://geograf.bg/bg/quiz/

selskostopanski-zhivotni

 

Енергетика в България (част 2)

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-energetika-v-blgariya-chast-2

 

Химическа промишленост в България

https://geograf.bg/bg/quiz/

himicheska-promishlenost-v-blgariya

 

Заводи в България

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-zavodi-v-blgariya

 

Републикански пътища в България

https://geograf.bg/bg/quiz/tesotva-igra-republikanski-ptishcha-v-blgariya

 

Железопътен транспорт (част 2)

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-zhelezopten-transport-v-blgariya-vtora-chast

 

Железопътен транспорт в България (част 2)

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-zhelezopten-transport-v-blgariya-chast-2-0

 

Икономически райони в България

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-ikonomicheski-rayoni-v-blgariya

 

Регионално развитие на България

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-regionalno-razvitie-na-blgariya

 

Регионално развитие на България (част 2)

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-regionalno-razvitie-na-blgariya-chast-2

 

Регионално развитие на България (част 3)

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-regionalno-razvitie-na-blgariya-chast-3

 

География на света

 

Представите за Земята

https://geograf.bg/bg/quiz/

predstavite-za-zemyata

 

Географска карта

https://geograf.bg/bg/quiz/

geografska-karta

 

Географски информационни системи

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-geografski-informacionni-sistemi

 

Ориентиране по местни признаци

https://geograf.bg/bg/quiz/

orientirane-po-mestni-priznaci

 

Ориентиране

https://geograf.bg/bg/quiz/

orientirane

 

Планети в слънчевата система

https://geograf.bg/bg/quiz/planeti-v-slnchevata-sistema

 

Типове бряг

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-tipove-bryag

 

Атмосфера

https://geograf.bg/bg/quiz/

atmosfera

 

Атмосфера (част 2)

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-atmosfera-chast-2

 

Атмосферни слоеве

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-atmosferni-sloeve

 

Видове облаци

https://geograf.bg/bg/quiz/vidove-oblaci

 

Факти за климата

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-fakti-za-klimata

 

Води на Земята

https://geograf.bg/bg/quiz/vodi-na-zemyata

 

Води на Земята (част 2)

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-vodi-na-zemyata

 

Езера в света

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-ezera-v-sveta

 

Природни ресурси

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-prirodni-resursi

 

Минерални ресурси

https://geograf.bg/bg/quiz/

mineralni-resursi

 

Планетата Земя

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-planetata-zemya

 

Растителност по света

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-rastitelnost-po-sveta

 

Защитени територии в света

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-zashchiteni-teritorii-v-sveta

 

Галапагоски острови

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-galapagoski-ostrovi

 

Расови типове

https://geograf.bg/bg/quiz/rasovi-tipove

 

Религии по света

https://geograf.bg/bg/quiz/religii-po-sveta

 

Религиите по света (част 2) 

 https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-relegii-po-sveta-vtora-chast

 

География на исляма (част 2)

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-geografiya-na-islyama-vtora-chast

 

Атон – монашеската република

https://geograf.bg/bg/quiz/aton-monasheskata-republika

 

Света гора – „Фарът на православието“

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-sveta-gora-fart-na-pravoslavieto

 

Конфликти на етнорелигиозна основа

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-konflikti-na-etnoreligiozna-osnova

 

Горещи точки по света

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-goreshchi-tochki-po-sveta

 

Езикови семейства и езикови групи в света

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-ezikovi-semeystva-i-ezikovi-grupi-v-sveta

 

Демографска политика

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-demografska-politika

 

Социално – демографски процеси

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-socialno-demografski-procesi

 

Съвременни селища в света

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-svremenni-selishcha-v-sveta

 

Развитие на урбанизацията в света

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-razvitie-na-urbanizaciyata-v-sveta

 

Политическа география

https://geograf.bg/bg/quiz/

politicheska-geografiya

 

Електорална география

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-elektoralna-geografiya

 

В света на географските понятия

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-v-sveta-na-geografskite-ponyatiya

 

В света на географските имена

https://geograf.bg/bg/quiz/v-sveta-na-geografskite-imena

 

Прозвища на географски обекти

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-prozvishcha-na-geografski-obekti

 

Международни икономически организации

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-mezhdunarodni-ikonomicheski-organizacii

 

НАТО

https://geograf.bg/bg/quiz/nato

 

Европейски съюз

https://geograf.bg/bg/quiz/

evropeyski-syuz-0

 

Нововъзникващите пазари – БРИКС

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-novovznikvashchite-pazari-briks

 

Земеделски култури

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-zemedelski-kulturi

 

Производство на кафе в света

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-proizvodstvo-na-kafe-v-sveta

 

Цветарска промишленост по света

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-cvetarska-promishlenost-po-sveta

 

Животновъдството по света

https://geograf.bg/bg/quiz/

zhivotnovdstvo-po-sveta

 

Електропроизводство по света

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-elektroproizvodstvo-po-sveta

 

Електроцентрали в света

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-elektrocentrali-v-sveta

 

Модели на националното стопанство

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-modeli-na-nacionalnoto-stopanstvo

 

Високите технологии в света

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-visokite-tehnologii-v-sveta

 

Транснационалните корпорации

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-transnacionalnite-korporacii

 

Глобализацията и регионализацията

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-globalizaciyata-i-regionalizaciyata

 

Любопитни географски факти

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-lyubopitni-geografski-fakti

 

Любопитни факти за държавите

https://geograf.bg/bg/quiz/

lyubopitni-fakti-za-drzhavite

 

Куба – Принцесата на Карибите

https://geograf.bg/bg/quiz/kuba-princesata-na-karibite

 

По бреговете под южното небе

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-po-bregovete-pod-yuzhnoto-nebe

 

Антарктида

https://geograf.bg/bg/quiz/

antarktida

 

Леденият континент

https://geograf.bg/bg/quiz/

ledeniyat-kontinent

 

Географско положение на Северна Америка

 

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-geografsko-polozhenie-na-severna-amerika

 

Евроазиатски регион

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-evroaziatski-region

 

Географско положение и граници на Европа

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-geografsko-polozhenie-i-granici-na-evropa

 

Географско положение и граници на Европа (част 2)

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-geografsko-polozhenie-i-granici-na-evropa-chast-2-1

 

Релеф на Европа

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-relef-v-evropa

 

Релеф на Европа (част 2)

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-relef-na-evropa-chast-2

 

Климат на Европа

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-klimat-na-evropa/take/1

 

Води на Европа

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-vodi-na-evropa

 

Почвена покривка на Европа

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-pochvena-pokrivka-na-evropa

 

Тест за Европа

https://geograf.bg/bg/quiz/test-za-evropa

 

Държави в Европа

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-drzhavi-v-evropa

 

Реки и столици в Европа

https://geograf.bg/bg/quiz/

reki-i-stolici-v-evropa

 

Страните членки на ЕС (част 1)

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-stranite-chlenki-na-es-chast-1

 

Страните членки на ЕС (част 2)

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-stranite-chlenki-na-es-chast-2

 

Страните членки на ЕС (част 3)

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-stranite-chlenki-na-es-chast-3

 

Страните членки на ЕС (част 4)

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-stranite-chlenki-na-es-chast-4

 

Страните членки на ЕС (част 5)

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-stranite-chlenki-na-es-chast-5

 

Паричната единица Евро

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-parichnata-edinica-evro

 

Северна Европа

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-severna-evropa

 

Южна Европа

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-yuzhna-evropa

 

Испания

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-ispaniya-2

 

Източна Европа

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-iztochna-evropa

 

Украйна

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-ukrayna-2

 

Чернобил

https://geograf.bg/bg/quiz/

chernobil

 

Градове в Русия

https://geograf.bg/bg/quiz/

gradove-v-rusiya

 

Близък изток 

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-blizk-iztok

 

Израел

https://geograf.bg/bg/quiz/izrael

 

Армения

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-armeniya

 

Среден изток 

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-sreden-iztok

 

Централна Азия

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-centralna-aziya

 

Далечен изток

https://geograf.bg/bg/quiz/testova-igra-dalechen-iztok

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Нямате артикули в количката.