Разработване и реализиране на проекти

2022 г. – Оценител на дигитално образователно съдържание по география и икономика проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

 

Октомври, 2020 г. – ПУ „Паисий Хилендарски“ , Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти – Проект BG05M2OP001 – 2.010 – 0001 – Участие като автор на тестове.

 

12 – 26.09.2020 г. – ПУ „Паисий Хилендарски“ , Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти –  Проект BG05M2OP001 – 2.010 – 0001 – Обучение на обучители по проект „Подкрепа за успех“ на тема: „Разработване и използване на критериални тестове за идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система.“

        

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Нямате артикули в количката.