Работа с колегиум и външни звена

Министерство на образованието и науката

 • Член на Национална комисия за изготвяне на изпитни задачи  за държавния зрелостен изпит по география и икономика за 2024 година
 • Член на Национална комисия за изготвяне на изпитни задачи  за държавния зрелостен изпит по география и икономика за 2023 година

Министерство на образованието и науката

 • Оценител на дигитално съдържание по география и икономика по проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“.
 • 2022/2023 година

Министерство на образованието и науката

 • Член на Национална комисия за проверка и оценяване  на изпитните работи от държавния зрелостен изпит по география и икономика

СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ 2024 г.

СЕСИЯ АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ 2023 г.

СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ 2023 г.

СЕСИЯ АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ 2022 г.

СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ 2022 г.

СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ 2021 г.

СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ 2020 г.

СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ 2009 г.

СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ 2008 г.

 

Национален инспекторат по образованието 

 • Член на инспектиращ екип за инспекция на Обединено училище „Д-р Петър Берон“, гр. Ямбол, община Ямбол, област Ямбол – 16.04. – 30.05.2024 г.
 • Член на инспектиращ екип за инспекция на Обединено училище „Христо Ботев“, с. Калугерово, община Лесичово, област Пазарджик – 21.01. – 04.03.2024 г.
 • Член на инспектиращ екип за инспекция на 127. Средно училище „Иван Николаевич Денкоглу“, гр. София, община Столична, област София – град – 19.04. – 29.05.2023 г.
 • Член на инспектиращ екип за инспекция на 90. Средно училище „Генерал Хосе де Сан Мартин“, гр. София, община Столична, област София – град – 15.03. – 21.04.2023 г.
 • Член на инспектиращ екип за инспекция на Основно училище „Васил Левски“, с. Ябълково, община Димитровград, област Хасково –  01.03. – 13.04.2022 г.
 • Член на инспектиращ екип за  инспекция на  Основно училище „Пенчо Славейков“, град Димитровград, общ. Димитровград, област Хасково – 27.01. – 04.03.2022 г.
 • Член на инспектиращ екип за инспекция на  Професионална гимназия по химични и хранителни технологии , град Пазарджик, общ. Пазарджик, област Пазарджик – 11.02. – 01.03.2021 г.

Училищни комисии

Средно училище „Свети Патриарх Евтимий“

 

2023/2024 година

 • ЕТИЧНА КОМИСИЯ
 • КОМИСИЯ ПО ИЗГОТВЯНЕ НА УЧИЛИЩНА СТРАТЕГИЯ
 • КОМИСИЯ ПО ПЕРСПЕКТИВНО РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО

2022/2023 година

 • ЕТИЧНА КОМИСИЯ
 • КОМИСИЯ ЗА СТИПЕНДИИТЕ
 • КОМИСИЯ ПО ПЕРСПЕКТИВНО РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО

 

2021/2022 година

 • КОМИСИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ТРУДА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ
 • КОМИСИЯ ПО ПЕРСПЕКТИВНО РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО
 • КОМИСИЯ ПО ИЗРАБОТВАНЕ НА КРИТЕРИИ ЗА АНКЕТНАТА КАРТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ТРУДА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

 

2020/2021 година

 • КОМИСИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ТРУДА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ
 • КОМИСИЯ ПО ПЕРСПЕКТИВНО РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО

 

2019/2020 година

 • КОМИСИЯ ЗА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПДУ
 • КОМИСИЯ ПО ПЕРСПЕКТИВНО РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО

 

2018/2019 година

 • КОМИСИЯ ЗА СТИПЕНДИИТЕ
 • КОМИСИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ТРУДА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ
 • КОМИСИЯ ЗА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПДУ
 • КОМИСИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ГОДИШНИЯ КОМПЛЕКСЕН ПЛАН
 • КОМИСИЯ ПО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА УЧИЛИЩЕТО
 • КОМИСИЯ ПО ИЗРАБОТВАНЕ НА КРИТЕРИИ ЗА АНКЕТНАТА КАРТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ТРУДА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Нямате артикули в количката.